Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav

Místo: Čáslav
Termín výstavby: 04/2017 – 12/2018
Stavební činnost: Zateplení objektu Střední zemědělské školy, který se skládá z původní budovy školy, budov internátu a spojovacích chodeb a vstupního objektu. Bylo provedeno zateplení vnější obálky všech budov, včetně výměny oken a provedení tepelné izolace vodorovných konstrukcí. Součásti díla bylo i dodání a montáž vzduchotechnických jednotek, které zajišťují rekuperační větrání učeben.