Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a francouzského parku

Místo: Dobříš
Termín výstavby: 08/2018 – 12/2019
Stavební činnost: Revitalizace zámecké oranžérie o rozměrech 88 x 29 m nacházející se v centrální části areálu dobříšského zámku, oprava opěrných zdí, drobné architektury (bazénky a fontány) a obnova technické infrastruktury (rozvody užitkové vody, splašková a dešťová kanalizace, rozvody plynu, elektrické energie, slaboproudých a sdělovacích rozvodů) ve francouzském parku. Součástí díla je i restaurování kamenických prvků a provedení restaurátorského průzkumu a zajištění torz nástěnné malby pod omítkou ve vstupní předsíni do oranžérie.