Základní škola Kolín II

Místo: Kolín
Termín výstavby: 8/2013 – 12/2013
Stavební činnost: Kompletní revitalizace budov ZŠ Bezručova, jejíž součástí byla realizace nových výplní otvorů, zateplení fasád a plochých střech.