Základní škola a Mateřská škola

Místo: Nučice
Termín výstavby: květen 2016 – listopad 2016
Stavební činnost: Jednopodlažní přístavba nového pavilonu D s pultovou střechou s použitím speciálních aglomerovaných dřevěných desek. Rekonstrukce půdních prostor pavilonu C základní školy, vybudování nových učeben s vybavením.