UK SBZ – Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic

Místo: Praha 1
Termín výstavby: 05/2018 – 12/2019
Stavební činnost: Kompletní rekonstrukce a přestavba budovy koleje Arnošta z Pardubic, která je součástí památkové rezervace, na učebny, kabinety, vědecká pracoviště, kanceláře, sociální zařízení a menzu. Rekonstrukce zahrnuje výměnu veškerých rozvodů, výměnu oken a dveří a opravy uliční i dvorní fasády. Součástí je i vybudování půdní vestavby, přístavby evakuačního výtahu a obnova gastrotechnologie varny menzy, instalace klimatizace a obnova sochařské výzdoby fasády a kaple umístěné v 5 NP.