Rekonstrukce objektu č. p. 710 a přístavba skladu a školicího střediska firmy MARO s.r.o. obchod a projekce v Kolíně

Místo: Kolín
Termín výstavby: 04/2017 – 02/2018
Stavební činnost: Výstavba nové budovy, která je dispozičně rozdělena na dvoupodlažní školicí středisko a jednopodlažní skladovou halu. Budova je funkčně propojena s původním objektem, který byl rekonstruován. Nová budova má železobetonovou prefabrikovanou halovou konstrukci, založenou na pilotech. Opláštění a střešní plášť jsou provedeny ze sendvičových izolačních panelů. Střecha je opatřena krytem s PVC folie. Součástí rekonstrukce byla i výstavba a úprava zpevněných ploch a zeleně.