Rekonstrukce obchodního centra v Praze

Místo: Praha - Vysočany
Termín výstavby: 05/2017 – 08/2018
Stavební činnost: V rámci stavby jde především o vybudování nového vstupu do OC, zrušení původního vstupu, a s tím spojené vytvoření nových prodejních jednotek, např. drogerie DM, obuv CCC aj. Dále probíhá kompletní výměna rozvodu chlazení, úpravy elektroinstalací, VZT, OTK a SHZ rozvodů. Ze stavebních úprav se jedná o kompletní výměnu dlažeb a podhledů na všech pasážích a kompletní rekonstrukci sociálního zázemí. Všechny práce jsou prováděny za plného provozu OC a sousedícího hotelu.