Rekonstrukce a přístavba skladu Eligo a.s.

Místo: Kolín
Termín výstavby: 09/2017 – 12/2018
Stavební činnost: Rekonstrukce stávající průmyslové haly, skladu a přístavba skladových prostor. Při rekonstrukci průmyslové haly bylo provedeno její snížení o 7 metrů. Rekonstruované objekty byly nově opláštěny a byly zde provedeny nové podlahy. Přístavba je řešena jako železobetonový prefabrikovaný skelet založený na pilotech. Opláštění je provedeno z PUR panelů, konstrukce střechy je ocelová, opláštěná PUR panely. Součástí je i rekonstrukce zpevněných ploch.