Oprava barokního opevnění Prahy

Místo: Praha 1
Termín výstavby: 06/2019 – 11/2019
Stavební činnost: Rekonstrukce zdí barokního opevnění v ulicích U Bruských kasáren a nábřeží Edvarda Beneše, které jsou součástí Pražské památkové rezervace. Jedná se o zdi tvořené cihlovým zdivem, které bude v některých místech přezděno novými cihlami, případně původními po jejich očištění. Celková plocha opravovaného zdiva je cca 1.000 m². Součástí je i přespárování zdí, kde není nutná rekonstrukce a odborná oprava veškerých kamenných prvků, které jsou součástí opevnění.