Obnova pláště, prostranství a parkánů NKP hradu Kost

Místo: hrad Kost, Libošovice
Termín výstavby: 07/2019 – 08/2021
Stavební činnost: Obnova spočívá zejména v konzervaci konstrukcí pláště hradu a parkánových zdí, dále pak ve statickém zajištění těch částí parkánových zdí, které jsou vyboulené a hrozí zřícením. Na parkánech dojde ke snížení terénu z důvodu odvodnění prostranství hradu. Součástí je i obnova povrchů z tradičních materiálů – štětové a čedičové dlažby, přerušené odtokovými pískovcovými kanálky. Povrchy kamenného pláště budou odborně restaurovány. V budově čeledníku dojde ke zřízení nových záchodků pro návštěvníky.