Nemocnice Střešovice

Místo: Praha
Termín výstavby: 4/2015 – 9/2015
Stavební činnost: Rekonstrukce budovy pavilonu F a kuchyně v ÚVN. V rámci této rekonstrukce byla provedena demontáž původní azbestové krytiny, byl opraven krov a provedena montáž hliníkové krytiny PREFA.