Nebovidy – Hluboký Důl: vybudování kanalizace

Místo: Obec Nebovidy, Hluboký důl
Termín výstavby: 10/2016 – 09/2017
Stavební činnost: Výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 4.747 metrů, včetně přípojek v délce 1.458 metrů. Jednalo se převážně o gravitační řady, z části budované bezvýkopovou metodou a částečně o tlakovou kanalizaci. Součástí výstavby byly i dvě přečerpávací stanice, které jsou vystrojeny dvěma čerpadly se šroubovým odstředivým kolem s velkou kulovou průchodností a velkou odolností proti ucpání. Na kanalizaci je připojeno 202 domovních přípojek.