Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.

Místo: Kladruby nad Labem
Termín výstavby: 2/2014 – 6/2015
Stavební činnost: Kompletní rekonstrukce vybraných objektů v areálu NHK. Jednalo se zejména o statické zajištění krovů budov, rekonstrukci kostela, objektu hájovny, nádvoří, stájí, hřbitovní kaple, kryté jízdárny, vodárny, kočárovny, úpravy interiérů, exteriérů a venkovních ploch pro výběhy koní, rekonstrukce dvou odloučených objektů – Františkova a Josefova. Práce byly prováděny pod dohledem pracovníků památkové péče. Od 6. července 2019 zapsánna Seznam památek světového dědictví UNESCO.