Muzejní depo pro vagóny – hrázděná stavba

Místo: Areál Kolínské řepařské drážky, Kolín Sendražice
Termín výstavby: 06/2018 – 10/2018
Stavební činnost: Výstavba hrázděné stavby, která bude sloužit jako Muzejní depo pro vagóny historické řepařské drážky v Kolíně.