Mateřská škola Kolín II

Místo: Kolín
Termín výstavby: 8/2013 – 12/2013
Stavební činnost: Revitalizace budov MŠ Masarykova, zahrnující výměnu oken a dveří, zateplení fasád a plochých střech.