INZERTBUS CZ s. r. o.

Místo: Kolín
Termín výstavby: 10/2010 – 9/2011
Stavební činnost: Výstavba nového prodejního a servisního centra autobusů včetně úpravy venkovních ploch a příjezdové komunikace