Hala s administrativním přístavkem pro VÚKV a.s., VÝZKUM, VÝVOJ A ZKUŠEBNICTVÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Místo: Cerhenice
Termín výstavby: 06/2019 – 12/2020
Stavební činnost: Výstavba nové haly o rozměru 22 x 55 metrů s provozně administrativní přístavbou o rozměrech 9 x 55 metrů. Hala má ocelovou nosnou konstrukci. Opláštění i střešní plášť haly je proveden z tepelně izolačních panelů s izolační výplní IPN nebo PIR. Součástí haly jsou dva mostové jeřáby s únosností 12,5 t a jeden 6,3 t. Třípodlažní provozně administrativní přístavek je zděný s železobetonovými monolitickými stropy. Součástí stavby je přesun stávající montované haly, úprava zpevněných ploch, oplocení a vybudování inženýrských sítí.