Bytový dům, Praha - Smíchov

Místo: Praha - Smíchov
Termín výstavby: 07/2019 – 03/2021
Stavební činnost: Výstavba nového bytového domu s 57 byty, nebytovými prostory a parkovacími plochami. Bytový dům má tvar písmene L s rozměry 40 x 51 metrů a nachází se v něm 7. NP. Ve východním křídle v 1.NP jsou nebytové prostory určené pro administrativu s malou návštěvností. V 1.PP je relaxační zázemí pro obyvatele domu (sauna, tělocvična pro fitness) a technické zázemí domu. Byty jsou kategorie 1+kk, 2+kk, 3+kk se zapuštěnou lodžií, v horních dvou patrech pak 3+kk, 4+kk se střešními terasami. Dům má železobetonový skelet s monolitickými stěnami, které jsou od 3.NP nahrazeny zděnými.