Ball Aerocan CZ s. r. o.

Místo: Kolín
Termín výstavby: 9/2011 – 12/2011
Stavební činnost: Výstavba nových skladových hal včetně parkoviště pro kamiony