Akademie věd České republiky

Místo: Praha
Termín výstavby: 2/2013 – 3/2013
Stavební činnost: Atypická dřevěná fasáda pavilonu F v areálu AV ČR v Krči.